Wrap up

När ett projekt är klart är det bra att göra en wrap up, en slags avslutning, där man drar lärdomar från det man gått igenom och stöttar varann att bli bättre.

Tid Ca 1,5-3 h   Antal 3-8 personer

Varje projekt är unikt, det innehåller nya människor och nya lösningar, vilket ger nya erfarenheter som man kan lära från. Här tar man ett steg utanför projektet och utvärderar sin egen och andras insats. På det viset kan man hjälpa varann att bygga vidare på arbetsrollen och bli bättre. Vi går igenom toppar och dalar för projektet, diskuterar vad vi lärt oss och vad vi kan implementera i framtiden. En wrap up kan genomföras enbart med interna teamet men också tillsammans med sina samarbetspartners. En wrap up behöver faciliteras.

Wrap up - Steg för steg

Sätt er i en cirkel någonstans där det är lugnt och tyst.

Checka in var och en med hur ni mår just nu.

Facilitören går igenom agendan och förklarar syftet: Att vi ska knyta ihop säcken för projektet och finna lärdomar som vi kan ta vidare. I sina reflektioner ska man prata från ett Jag-perspektiv och undvika fraser som “alla” och “en del personer” och man ska lyssna aktivt på varandra.

Sätt upp ett stort papper på väggen och märk toppen med en glad gubbe och botten med en ledsen gubbe. Be alla rita sin “emotionella graf” för projektet, så det bildar en linje från början till slut.

Reflektera individuellt i 10 minuter kring något som representerar en topp för projektet. Vad hände, vad ledde fram till det, vad var det som gjorde det bra och vad har man lärt sig från det? Skriv och rita på post its.

Upprepa proceduren, men med ett lågvattenmärke för projektet. Vad hände, vad ledde fram till att det var dåligt, hur reagerade och agerade man, vad lärde man om sig själv? Ca 10 minuter.

Be var och en att identifiera vilka tre områden man utvecklats mest på, om hur de har vuxit som person. Ta 10 minuter att skriva ned tre saker på tre post its.

Låt var och en ta 3-5 minuter för att sätta upp sina reflektioner på grafen och prata om sin upplevelse. Om toppen, om botten och om sin personliga utveckling. Andra får ställa coachande frågor men det ska inte leda till en diskussion.

Låt alla reflektera kring sitt nästa projekt. Vad vill dom uppnå, vad vill dom lära sig, hur ska de agera för att lyckas? Ta 10 minuter och dela sedan med gruppen.

Alla ger feedback till alla, skriv på post its och svara på:
· Genom att jobba med dig har jag lärt mig…
· Du har påverkat mig positivt genom…
· Du har påverkat mig negativt genom… och jag behöver...

Avsluta med att checka ut. Checka ut med vad man tar med sig in i nästa projekt eller team utifrån det de hört och lärt sig under denna session.
 

Credit: Hyper Island