Role play

Ett roligt, enkelt och snabbt sätt att testa en idé, tjänst eller produkt. Kan genomföras med bara designteamet och lite rekvisita.

Tid Ca 1 h  Antal Designteamet (och kanske kunden)

Att rollspela är ett bra sätt att testa tidiga prototyper, innan man kommer ut och träffar riktiga användare. Det är enkelt att genomföra och kräver mest att teamet vågar bjuda till och gå in i karaktär. När man lever sig i ett verkligt scenario, hittar man inte bara fallgroparna, man hittar också ofta lösningar på de problem som uppstår. Rollspel är också användbart när man behöver förklara en idé, t ex för sin kund. Att också rotera i rollspelet och låta teamet pröva olika roller ger oss fler vinklar, och därmed fler insikter.

Tips for role play

· Målet är att göra en konceptuell idé greppbar, att hitta problemområden på en mer utvecklad idé, eller att förbereda inför riktiga användartester.

· Bestäm vilken del av idén som ska testas, vilken miljö ni befinner er i och vad ni vill ha reda på.

· Välj vilka roller som behövs, vem som ska spela vad, och vad ni ska spela upp - är det en interaktion mellan två människor, hur man upplever en produkt, eller hur man säljer in idén/tjänsten/produkten på bästa sätt?

· Använd rekvisita! Det behövs inte så stora grejer, men det är detaljerna som får rollspelet att komma till liv och kännas mycket mer realistiskt.