Designstudio

En faciliterad workshop där man samlar många olika kompetenser för att ta fram idéer för dom utmaningar som ska lösas.

Time Ca 3 h  Antal 4-6 personer

I en designstudio arbetar man tvärfunktionellt för att ta fram innovativa lösningsförslag som bara kan uppstå när alla kompetenser arbetar tillsammans. Det kan vara produktägare, utvecklare, affärsansvariga, designers och typanvändare som deltar. Tillsammans tar man fram idéer och prototyper. Under arbetets gång presenterar man för varann, ger feedback och idéutvecklar vidare. Resultatet av en designstudio brukar vara papperskisser eller pappersmodeller som man kan ta vidare och digitalisera.

Upplägget på en designstudio varierar såklart utifrån den utmaning man ska lösa.

Agenda for designstudio

· Checka in.

· Syfte med workshopen.

· Underlag att ta med sig in i designstudion.

· Regler för vår brainstorm.

· Individuell idégenerering.

· Presentation.

· Idégenerering i grupper. Använd olika idémetoder för att öppna upp hjärnan och för att hitta lösningar som skjuter högt.

· Presentation och feedback.

· Urval av idéer.

· Gör en pappersprototyp - Rita, klipp och klistra! Det kan vara ett flödesschema för en app, en startsida för en hemsida, eller en modell av en fysisk produkt.

· Presentation och feedback.

· Iteration. Iterera betyder upprepning, man förbättrar idéerna utifrån den feedback man fått.

· Urval av vår design.

· Nästa steg.

· Checka ut.

En designstudio är inte bara ett effektivt sätt att få ut idéer som håller hög kvalite och som valideras av flera kompetenser, utan det främjar också samarbetet mellan olika parter. En co-creation gör att alla blir engagerade att ta vidare det man får fram. Människor stödjer det man är delaktig i att bygga, och det i sin tur underlättar intern förankring.