Ideation methods

När man använder ett oväntat angreppssätt av en frågeställning vänder det upp och ned på hjärnan. Genom att göra det kan man hitta nytänkande och enkla lösningar på komplicerade problem.

Tid Ca 10-15 min / metod   Antal 4-6 personer

Genom att använda idémetoder med otraditionella utgångspunkter, kan man hitta infallsvinklar på ett problem som inte uppstått om man försökt hitta den bästa lösningen från start. Det här kallas lateralt tänkande, och det hjälper till att bryta hjärnans vanliga tankemönster. Det kan till exempel vara att man kombinerar olika företeelser, att man gör något tvärtom mot vad man borde, eller att man hittar på helt nya användningsområden. Man kan säga att man tänker på tvärs, eller i sidled, istället för bara rakt fram. Det är först efter man använt oss av lateralt tänkande som vimanska börja tänka vertikalt - dvs att tänka kritiskt och logiskt och fokusera på att leta efter den bästa idén. Det laterala tänkandet kompletterar det vertikala, men båda behövs i en problemlösningsprocessen.

Mina favoritmetoder

Töm hjärnan
Spendera 3 minuter individuellt och komma på idéer (under tystnad).
Gå varvet runt och dela med er, en idé i taget.
Bygg på varandras idéer genom att säga JA OCH…

Den här övningen är alltid bra att börja med, eftersom vi oftast bär med oss tankar och förslag in i en brainstorm. Det är ju alltid någon sitter på lösningen till problemet redan innan man börjat lösa det tillsammans 😉 Genom att låta alla lägga sina förslag på bordet från start, är det enklare att gå vidare för att hitta idéer bortom A1-förslag.

Vad skulle Madonna göra
Hur skulle Madonna lösa ditt problem?
Använd fördomar för att komma på idéer utifrån Madonnas perspektiv.
Istället för Madonna kan man använda andra karaktärsstarka personer, t ex Donald Trump, Moder Teresa eller Pablo Escobar.

Brand yourself
Välj ett framgångsrikt företag som inspirerar, t ex Google, Spotify, Uber eller Snapchat.
Sätt er i rollen att ni jobbar på det företaget och tänk på hur de skulle lösa ert problem.
Testa flera rundor med olika företag.

Mash up
Svara på problemställningen genom att kombinera idéerna med en teknologi eller trend. Det är bra att ha förberett kort med olika trender och tekniker som man snabbt kan plocka upp och idea på.

Negativ brainstorm
Svara på problemställningen...
Var och en tyst - skriv ned de absolut sämsta lösningarna på Post-its.
Dela med teamet och VÄND sen på idéerna – vad är motsatsen till de dåliga ideérna?!
Bygg på varandras idéer genom att säga JA OCH…

Den här metoden är ett bra sätt att få ner alla på samma nivå, pressen att prestera bra idéer från tas bort. Alla skratt till trots, här brukar man få ut riktigt spännande lösningar.

Kombinera idéer
Välj idéer från dom ni redan kommit på. Försök kombinera dom och skapa nya idéer.

Choose your darling
Låt alla välja sin favoritidé av de som kreerats - slå ihop dom till en idé.

Best of the best
Klustra (gruppera) idéer som liknar varann eller hör samman på något annat sätt.
Skriv en rubrik på varje grupp. Välj det bästa elementet från varje kluster och kombinera till en idé.

Triggers
Förbered en hög med slumpmässigt valda bilder, t ex en sjö, en middag, ett hus etc.
Välj en bild och associera den med problemställningen för att komma på lösningar.