Stinky fish

En riskövning där man delar sina rädslor eller sin oro inför ett projekt. Pratar vi om det vi är rädda ska gå fel, kan vi konfrontera det från start.

Tid Ca 15-60 min   Antal 1-10 personer

En stinky fish är något du bär runt på men inte gillar att prata om, men som stinker ännu mer ju längre du gömmer det. Det är en metafor för en rädsla, en oro eller ångest, och något som bara blir värre om du inte vill erkänna det och ta itu med det.
Syftet att öppna upp och prata om rädslor i början av en process är att ju tidigare man börjar prata om dom, så kan vi nånstans kan börja konfrontera och förhoppningsvis överkomma dom. Övningen hjälper också till att skapa en öppenhet i gruppen där man vågar dela med sig, även av saker som känns sårbara. Den hjälper oss att få en bättre förståelse för varann, och med det, kan vi arbeta bättre tillsammans.
En stinky fish kan också göras även om man bara är en person. För när man formulerar något blir det mer greppbart, och det blir enklare att vara medveten om sina problem och att finna verktyg för att lösa dom.

Stinky fish - Steg för steg

  1. Ta ett A4 - Rita en tom fisk.
  2. Skriv ner dina rädslor, din oro eller dina farhågor du har inför ett projekt/arbete i din fisk. Enstaka ord eller meningar.
  3. Dela din fisk med gruppen
  4. Diskutera kort om det finns något man kan ge svar på direkt. Men kom ihåg - den här övningen är inte till för att lösa alla problem, utan för att skapa en öppenhet i gruppen och medvetenhet kring problem.

 

Credit: Hyper Island