Evaluation & selection

När man har ett stort antal nya idéer på bordet behöver man verktyg för att kunna välja de “rätta” att gå vidare med. Genom att gå igenom flera steg kan man säkerställa att man svarar på utmaningen som ska lösas.

Tid Ca 1 h

Använder man sig av flera steg att välja ut idéer ger man alla tid att processa dem på ett logiskt och konstruktivt sätt. Alla får chansen att komma till tals, och tillsammans kan vi resonera oss mot rätt riktning. Men det är också viktigt att komma ihåg att inte slänga bort alla andra idéer än, utan att ha dom som underlag att gå tillbaka till om det visar sig att de idéer man valt ut inte funkar när man väl börjar testa dom.

Välj rätt idé - Steg för steg

Personligt urval
Det första urvalet sker med fördel under tystnad, då kan man göra sin egen personliga bedömning och inte påverkas av vad andra tycker. Vi sätter bockar på idéer vi upplever som innovativa eller som har utvecklingspotential. Det handlar om att gräva djupare i andras hjärnor och få mer diskussionsunderlag, inte att känna att något är ”rätt eller fel”.

Kombinera idéer
Efter att man gjort ett personligt urval är att dags att diskutera valda idéer. Ibland faller vissa bort automatiskt genom diskussionerna, men några brukar gå att kombinera ihop till lite större ideér. Ofta finns många frön till som hänger ihop.

Utvärderingsmatris
För att se hur idéer förhåller sig till varann brukar jag använda en matris som oftast har parametrarna för genomförbarhet och innovation. Det är ett jättebra och snabbt verktyg, och värdena kan egentligen bytas ut till vad som helst, t ex effekt och kostnad, hur exalterad man är inför en idé eller hur välgörande den är.

Se till utmaningen
Gå tillbaka till grundutmaningen ni står inför att lösa, svarar idén bra mot den? När man har ett välgrundat insiktsarbete och problemformulering bakom sig är det viktigt att hålla sig på rätt kurs. En idé kan vara inspirerande, men löser den inte rätt problem, möter vi våra egna preferenser före kundens och användarens behov.

Effektkarta som guide
När en effektkartläggning gjorts i ett projekt är det ett mycket bra verktyg att matcha sina idéer mot. Kommer idén hjälpa oss uppnå effektmålen? Kommer den nå våra personas?