Insights

Genom att kondensera material från sin research kan man formulera insikter med en stark verklighetsförankring.

Time Ca 3 h  Antal 2-6 personer

För att få ut värdefulla insikter behöver man bearbeta material man fått från i sin research. Det gör man genom att samla teamet för en så kallad download. I en download delar man inspirerande historier och lärdomar, så man kan hitta mönster att formulera insikter utifrån.

Hitta insikter - Steg för steg

En person i taget redogör för sin intervju/upplevelse och resten av teamet lyssnar in och noterar på post its det de upplever sticker ut, t ex emotionella delar eller saker som frustrerar intervjupersonen. Det är viktigt att spetsa öronen och lyssna in ordentligt.

Varje team-medlem väljer därefter 5 post-its var (baserat på fem deltagare) av alla historier/citat de tycker är mest intressanta eller upplever innehåller insikter.

De utvalda post it-lapparna klustras (grupperas) och varje kluster ska få en rubrik. Här är viktigt att alla känner sig nöjda och kommer överens, så det här momentet kan ta en stund. Det går bra att ha flera kluster/rubriker, men max fem.

Nästa steg är att kreera insikter utifrån rubrikerna. Det är viktigt att formulera insikterna tydligt och de får gärna beskriva en utmaning för människorna man intervjuat.

Efter en stor research-kondensering och insiktsformulering blir man ofta svimfärdig av hjärnansträngning och det kan vara bra att ta ledigt en vecka.

Exempel - Från utmaning till insikt
Utmaning (som ligger till grund för researchen): Hur kan vi få människor att välja en hälsosam kost?
Mönster i researchen (formulerade som en rubrik): De upplever stress och ont om tid kring middagen.
Insikt: Människor vet inte hur de ska planera sin matlagning.

Nästa steg
Insikterna man finner tas vidare in i problemformulering, för att ge oss en startpunkt att komma på och utforska lösningar.