Reflection

Genom att reflektera, individuellt och i grupp, kan man identifiera vad som gjort att något fungerat bra eller nått framgång, och vad som misslyckats och bör undvikas eller göras annorlunda i framtiden.

Viktigt att tänka på när man reflekterar är att man faktiskt avsätter tid och ger sig tillåtelse för tyst och fokuserad eftertanke. Som med allt annat är det något som blir enklare att genomföra ju mer man tränar på det, men det gäller att skapa rutiner. Reflektion utvecklar både individen såväl som arbetsteamet och hjälper till att ha koll på välmåendet. I grupper skapar det också förtroende för varann och en öppen atmosfär att kunna dela sina tankar i. En reflektion fokuserar inte på VAD som gjorts, t ex att det “blev en snygg slutpodukt, utan HUR man gjort för att komma dit. Det finns massor av sätt att reflektera på, de som står nedan kan med fördel användas som en bas att experimentera utifrån efter olika situationer.

Individuell reflektion

Tid Ca 15-60 min 

 1. Sätt dig någonstans tyst och lugnt, lägg undan dator och mobil och ha inget jobb som stressar att bli klart.
 2. Ta en stund att bli närvarande, känn av hur du mår, bestäm därefter vad du vill reflektera om (ett möte, arbetsveckan etc).
 3. Bestäm hur mycket tid du har att svara på frågorna, skriv ner svaren på papper:
 4. Vad hände under det jag upplevt?
 5. Hur kände jag och hur reagerade jag?
 6. Vad lärde jag mig, vilka insikter eller slutsatser kan jag dra?
 7. Vad kan jag göra annorlunda i framtiden?
 8. Dela med dig till en kollega om det är något tycker är svårt och behöver hjälp att svara på eller reda ut.

 

Reflektion med teamet

Tid Ca 1-2 h Antal 3-6 personer 

 1. Ha någon som leder reflektionen.
 2. Sätt er i en cirkel någonstans där det är lugnt och tyst.
 3. Checka in var och en med hur ni mår just nu.
 4. Gå igenom regler för reflektionen: Man ska prata från ett Jag-perspektiv och undvika fraser som “alla” och “en del personer” och man ska lyssna aktivt på varandra.
 5. Utgå från samma frågor som i den individuella reflektionen, se till att alla har dom nedskrivna eller att de står uppskrivna så att alla kan se dom.
 6. Ta 10 minuter att svara på frågorna, skriv ned på block eller post its, sätt på lite lugn musik om det passar tillfället.
 7. Var och en får dela sina reflektioner med gruppen, utan diskussioner.
 8. Om det varit flera små grupper, samla alla tillsammans, dela insikter och lärdomar man fått även av att lyssna in andra (inte bara läsa sina anteckningar).
 9. Avsluta med att checka ut.

 

Credit: Hyper Island