Creative environment

En välplanerad, dynamisk miljö påverkar den kreativa nivån. Med enkla knep kan man hålla ett knivskarpt fokus och få deltagares engagemang från början till slut i sina workshops.

Tid Ca 15 min att förbereda

Att starta en workshop med att lägga ut post its på ett konferensbord går såklart bra, men det ger en inte förutsättningar att kunna kräma ut maximalt av dom som deltar. Om man skapar en dynamisk miljö, där man kan förflytta sig och uppleva variation friskar det upp hjärnan. Det får en att vara på tårna och att kunna behålla både koncentration och energinivå. Det är viktigt att i förväg kunna förbereda lokalen man ska vara i. Det behövs ofta inte mer än en kvart, men det ger ett välbehövt försprång att kunna se över teknik och möblera rummet, att kunna anpassa det för tilltänkta workshop på bästa sätt.

Tips om miljön

Spela musik
Det underlättar för att sätta humöret för gruppen, ofta skapar det en avslappnad och trevlig stämning. Man kan t ex spela när man samlas, eller när det är grupparbeten där man inte vill distraheras av andra grupper.

Möblera upp bord och stolar efter tillfället
Är det en liten grupp i ett stort rum kan man t ex göra en mindre ring av stolar så man kan samlas närmare varann. Det skapar delaktighet när ingen kan sätta sig ett par stolar bort och öppna datorn. Är det ett större sällskap eller flera grupper, se till att grupperna kan jobba fokuserat även om de sitter nära varann. Finns det inte runda bord kanske man kan möblera ihop ett fyrkantigt där alla kan se varann lika bra, det uppmuntrar samarbete.

Rör på er
Att sitta på samma plats under flera timmar gör det svårare att hålla fokus på en tillfredsställande nivå. Lyfter man på rumpan kommer energin tillbaka.

Stå upp och presentera
Inte bara för sin egen skull (att man rör på sig), men det hjälper andra deltagare att rikta sitt fokus. Man kan med fördel ha samma plats för alla att presentera på.

Förbered förfriskningar
Med frukt, vatten och kaffe kommer man långt. Även om det inte står på arbetsbordet, utan på ett eget snacks-bord, så tar det bort onödiga distraktioner, t ex om någon sitter och är törstig.

Se till att alla kan se
A och O. Man vill inte att någon ska känna sig utanför, och därmed bli ofokuserad, gå runt i rummet och smaka på möbleringen.

Ha väggplats
T ex för idégeneering, det arbetet man tar fram, eller om man behöver förklara något på ett stort papper.

Ta folk ur deras kontext
Att idégenerera i en miljö vi normalt inte spenderar 40 timmar av veckan i får tankarna att öppnas upp. När man håller t ex en designstudio med en kund uppmanar jag dom, om det är möjligt, att komma till mitt kontor för att workshopa. Om man måste hålla sig i sin vanliga miljö kan det hjälpa med en viss ommöblering eller ett nytt, oväntat, användningssätt av rummet.