Feedback & iteration

Genom att göra iterationer längs med vägen så kan man validera idéer, eftersom man lyssnar på människorna som man faktiskt designar för.

Time Ca 2-6 h

Iteration är metoden där man steg för steg förbättrar det man skapar, eftersom man aldrig kan göra något som är perfekt från start. När man gjort användartester är det viktigt att noga gå igenom feedbacken för att se vad som kan förbättras - vad ska tas bort, vad ska läggas till, vad kan förändras? Inom Human Centered Design är empati en av hörnstenarna av hur man är som designer. Genom att ärligt lyssna och ta in vad folk säger, bara då kan man vara säker på att man designar något som människor faktiskt vill ha. Med hjälp av iterationer ger man sig också tillåtelse att utforska massa olika möjligheter så att det rätta svaret kan visa sig självt.

Iteration - Steg för steg

· Efter användartester - dela feedbacken med teamet.

· Identifiera mönster av problem och vilka förändringar som behöver göras.

· Om nödvändigt - ha en till session och kom på nya idéer och lösningar.

· Applicera förändringar och testa på användare igen.

· Upprepa.